1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Textilinsamling och sortering
ReFab - sorterad textil för återvinning.

Textilinsamling och textilsortering

Från och med år 2025 ska textilier samlas in separat i alla EU-medlemsländer. Detta innebär att stora mängder textil kommer att behöva hanteras, vilket ställer krav på effektiva processer för insamling och efterföljande logistik.

Efter att textilierna har samlats in, genomgår de en sorteringsprocess som kan ske både manuellt och automatiskt. Beroende på skicket på textilierna kan de antingen återanvändas eller återvinnas.

Vill du veta mer om insamling och sortering av textilier? Eller behöver hjälp med att identifiera vad dina textilier kan användas till?

Vi hjälper dig med att:

  • Strategi och vägval kopplat till insamling och hantering
  • Kartläggning av textila flöden
  • Innovationsinsatser för ökad textilåteranvändning och -återvinning
  • Miljömässigt och ekonomiskt gångbara affärsmodeller
  • Upphandling av tjänster för hållbar hantering av textil

IVL utvecklade världens första storskaliga textilåtervinningsanläggning

IVL var projektledare för SIPTex – Svensk innovationsplattform för textilsortering – som utvecklade automatiserad sortering för högkvalitativ textilåtervinning. Projektet resulterade i världens första storskaliga textilåtervinningsanläggning, placerad i Malmö. Läs mer om SIPTex här.