Klimatet påverkar allt

Om vi ska klara klimatutmaningen måste enskilda företag och verksamheter ställa om nu. IVL Svenska Miljöinstitutet hjälper näringsliv och offentlig sektor att leda utvecklingen.

Beräkna, minska och påverka andra – klimatarbetet startar här

Klimatförändringarna påverkar allt, även företag och industri. Men det finns mycket näringslivet kan göra för att hejda uppvärmningen och ställa om för framtiden. En bra början är att:

Beräkna utsläppen

Mät och analysera verksamhetens totala klimatpåverkan, både direkta och indirekta utsläpp. När vi vet var utsläppen sker och hur stora de är kan vi börja vidta effektiva åtgärder för att minska dem.

Minska utsläppen

Klimatutsläppen måste minska både på kort och på lång sikt. Ta fram en åtgärdsstrategi. Det är lika viktigt att plocka lågt hängande frukter som att planera för större och mer kostsamma åtgärder.

Påverka andras utsläpp

Ställ klimatkrav på dina leverantörer och partners. Det sprider ringar på vattnet och är allt viktigare även för verksamhetens hållbarhetsredovisning. Visa att ni ligger steget före.

Klimatutsläpp

smed_luftklimat.jpg

IVL håller koll på Sveriges klimatutsläpp

IVL Svenska Miljöinstitutet har en viktig roll i det internationella klimatarbetet – genom att årligen ta fram uppgifter om Sveriges utsläpp av växthusgaser som rapporteras till FN:s klimatkonvention.

Klimatanpassning

Översvämmat  flerbostadshus

Klimatanpassning

Ökad nederbörd, stigande havsnivåer, kraftigare flöden i vattendrag och högre temperatur innebär att risken för översvämningar, skred och värmeböljor ökar.

IVL:s forskare och klimatexperter om COP26 och vägen mot nettonollutsläpp

FN:s klimatförhandlingar COP26 i Glasgow ses som det viktigaste globala klimatmötet sedan klimatmötet i Paris 2015. Då enades världens länder om att försöka begränsa den globala uppvärmningen till så långt under 2 grader som möjligt och sträva mot 1,5 grader. Nu handlar det om att hålla liv i det löftet, att få de stora utsläppsländerna att skärpa sina klimatmål och att rika länder ska bidra med mer pengar till omställning, teknikutveckling och klimatanpassning.

COP26

Åsa Romson på klimatmötet i Paris COP21, 2015.

Klimatförändringarna märks allt tydligare – det ger tyngd åt mötet

Det faktum att klimatförändringarna märks allt tydligare på många platser talar för att klimatmötet ges extra tyngd. Exempelvis kan det komma beslut som stärker arbetet med klimatanpassning och då också de stöd som utvecklingsländer behöver. Även IPCC:s senaste rapport ger understöd till att mötet beslutar om mer kraftfulla gemensamma åtaganden, säger Åsa Romson, idag forskare på IVL som deltog i sin roll som miljö- och klimatminister i förhandlingarna i Paris 2015.

Läs mer

COP26

Bild på IVL medarbetare Kenneth Möllersten

Världens blickar riktas mot Sverige och våra höga ambitioner

För att begränsa den globala uppvärmningen till så långt under 2 grader som möjligt och sträva mot 1,5 grader krävs höjda ambitioner och omedelbara initiativ för att åstadkomma större utsläppsminskningar. Men nu kommer det en del positiva signaler från COP26-mötet, menar Kenneth Möllersten, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och klimatförhandlingsexpert. Och Sverige kan få en viktig roll som förebild och vägvisare på den utmanande vägen mot netto-noll.

Läs mer

COP26

Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL. Fotad på parkeringsplats vid Chalmers, Göteborg.

Det behövs teknik och beteende i kombination – både gas och broms

På trafikområdet behöver vi visa omvärlden hur vi kan ställa om utan att vara beroende av importerad råvara för biodrivmedel ­– samtidigt som vi brukar skogen hållbart. Vårt exempel behöver vara skalbart och hållbart globalt. Det behövs teknik och beteende i kombination, att vi gasar och bromsar samtidigt, säger IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth.

Läs mer

COP26

Lars Zetterberg

Ska vi nå nettonollutsläpp år 2045 måste investeringsbeslut tas detta årtionde

Det håller på att växa fram en enorm global marknad för koldioxidfri teknik och de företag och länder som är tidigt ute kommer att ta marknadsandelar. Men omställningen går för sakta. Det menar Lars Zetterberg, forskare på IVL och programchef för Mistra Carbon Exit.

Läs mer

 

COP26

Kvinna med kort hår

Sverige kan exportera klimatomställning

Det Sverige kan göra är att visa andra länder att det rent affärsmässigt är klokt att göra klimatsatsningar. Investeringar som leder till fossilfritt stål, hållbar batteriproduktion, vätgas och elektrifierade transporter är teknikskiften där Sverige kan visa vägen, säger Annamaria Sandgren, som arbetar med frågor som rör samhällets klimatomställning på IVL.

Läs mer

 
COP26: Seminarium

Ann Jarnehammar IVL

Styrmedel för ökad återvinning i byggsektorn

Om vi ska nå cirkulär ekonomi i byggsektorn behöver vi öka efterfrågan på återvunnet och återbrukat material. På ett seminarium som arrangeras av Ragn-Sells presenterar Anna Jarnehammar, vice vd på IVL, en rapport som förslår att en generell kvotplikt införs för nya byggnadsverk.

– Det skulle öka marknaden för återbrukade och återvunna materialresurser markant, säger Anna Jarnehammar.

Läs rapporten här

Se seminariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senaste nyheterna inom klimat

Nästan alla våra forskningsprojekt berör klimatfrågan.

Science Based Targets, klimatberäkningar och klimatkompensation - hör våra experter berätta

Evenemang inom klimat

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.