Hållbar upphandling ett kraftfullt verktyg

Vi stöttar leverantörer och inköpare i hela upphandlingsprocessen.

Offentlig upphandling omsätter en femtedel av svensk BNP

Offentlig upphandling omsätter nästan en femtedel av svensk BNP och utgör därmed ett kraftfullt styrmedel för att ställa om samhället i en mer hållbar riktning.

Påverkar hållbarhetsarbetet både i Sverige och utomlands

Offentlig upphandling som styrmedel kan påverka organisationers och anbudsgivares hållbarhetsarbete även utomlands genom krav på såväl miljöaspekter som social och ekonomisk hållbarhet.

Livscykelanalys och verktygsstöd

Att använda livscykelanalys som verktyg är också ett kostnadseffektivt sätt att ställa rätt krav och uppnå miljöförbättringar, inte minst på byggområdet. Vi erbjuder verktygsstöd som kan tillämpas på alla slags byggnadsverk. Vi stöttar leverantörer och inköpare i hela upphandlingsprocessen och erbjuder även kortare utbildningar.

Forskningen på området upphandling växer.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.