Ovädersmoln över en skogsområde i förgrunden syns odlad mark med utsäde.

Klimatanpassning

Extremväder, torka och översvämningar är några exempel på hur klimatförändringarna redan påverkar vår värld. Framtida förändringar kommer få allvarliga konsekvenser och klimatanpassning är ett måste för att minska samhällets sårbarhet.

IVL bedriver forskning för att öka kunskapen och effekterna kring klimatanpassning. Genom att anpassa samhällen och ekonomier och göra dem mer motståndskraftiga mot klimatförändringar kan vi minska behovet av akuta och kostsamma åtgärder i framtiden och bidra till långsiktig hållbar utveckling. Klimatanpassning kan också innebära möjligheter till innovation, ekonomisk utveckling och förbättrad samhällsplanering, vilket kan gynna både nuvarande och kommande generationer.

IVL erbjuder expertis och forskningserfarenhet inom klimatanpassning genom strategiskt stöd och analyser för att hjälpa våra kunder och partners att fatta viktiga beslut och utveckla sina verksamheter och affärer.

Ett axplock av projekt där IVL jobbar med klimatanpassning

Vi jobbar med projekt inom klimatanpassning i allt från det lokala bostadsområdet till europeiska samarbetet.

Senaste nyheterna inom klimatanpassning

Tjänster IVL erbjuder inom klimatanpassning

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle. Allt vi gör vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss som konsult får all vår forskning på köpet.

Vår forskning rustar samhället inför klimatförändringarna.

Några av IVL:s experter inom klimatanpassning

Thomas Stoll

Thomas Stoll

Magnus Hennlock

Magnus Hennlock

Katarina Hnasson

Katarina Hansson

Johan Holmqvist

Johan Holmqvist