1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Verktyg–Digitalt inmatningsstöd för miljöinformation om byggprodukter (eBVD)
Surveyor In Hard Hat And High Visibility Vest holding a Digital Tablet, Preforming a House Inspection

Digitalt inmatningsstöd för miljöinformation om byggprodukter (eBVD)

Registrera miljö- och hälsoinformation för produkter som ingår i dina byggnader genom verktyget eBVD.

För att underlätta processen med att registrera byggvarudeklarationer för både tillverkare och byggherre har IVL och Byggmaterialindustrierna utvecklat det digitala inmatningsverktyget eBVD. Via verktyget får du stöd och hjälp att strukturera din information för dina varors ingående komponenter och ett utmärkt underlag för fortsatt registrering av produkterna i exempelvis BASTA-databasen.

Genom olika sökfunktioner och API:er för digital hämtning ur verktyget kan miljödata om olika byggnadsmaterial sedan följa med byggprojekt i alla steg, från planerings- och byggskedet till förvaltningen, utan att grundinformationen går förlorad.

Byggvarudeklarationerna i databasen innefattar information om byggprodukter som bland annat efterfrågas för utfasning av farliga ämnen och upprättande av digitala loggböcker, till exempel genom krav från certifieringssystemen för byggnader, Leed, Breeam och Miljöbyggnader. Det är också en viktig grundinformation för att upprätta framtida cirkulära flöden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2022-12-01

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen