Ledningsgrupp

Porträtt på kvinna

Marie Fossum Strannegård

VD

Porträtt på kvinna

Anna Jarnehammar

Vice VD

Porträtt på man

Mats Ridner

Administrativ chef

Porträtt på kvinna

Karin Sjöberg

Enhetschef Miljötillstånd och
åtgärdsstrategier

Patrik Isaksson porträtt

Patrik Isaksson

Enhetschef Hållbart samhälle

Mona Olsson Öberg porträtt

Mona Olsson Öberg

Enhetschef Hållbar verksamhet
och konsumtion

Anna Amgren

Anna Amgren

HR chef

Östen Ekengren porträtt

Östen Ekengren

Senior advisor

Louise Gauffin

Louise Gauffin

Kommunikationschef

John Munthe porträtt

John Munthe

Forskningschef

Bild på Kristina Jonsson

Kristina Jonsson

Försäljningschef