Styrelse

Styrlelsen sätter riktningen, ansvarar för medel och utvärderar forskning.

SIVL:s styrelse består av en ordförande och tretton ledamöter. Regeringen utser ordförande och sex ledamöter. Övriga ledamöter utses av näringslivet, från branscher som deltar i samfinansierad forskning. Styrelsen utses för högst tre verksamhetsår. SIVL:s ordförande är ledamot i IVL Svenska Miljöinstitutet AB:s (IVL) styrelse.

Styrelsen har till uppgift att:

  • Fastställa ramarna för den samfinansierade forskningen, baserat på förslag som arbetas fram av bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet.
  • Ansvara för att medlen för samfinansierad forskning och basforskning används i enlighet med stiftelsens ändamål.
  • Fortlöpande utvärdera den forskning som stiftelsen finansierar.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev