Skogsindustrin

Skogen ska räcka till mycket: virke, pappersmassa och energi, samtidigt som den måste utgöra kolsänka med hög biologisk mångfald. IVL stöttar skogsindustrins arbete med miljömål och hållbarhet.

  1. Startsida
  2. Din bransch
  3. Skogsindustrin

Ökad konkurrenskraft med hållbar skogsindustri

IVL grundades mot bakgrund av skogsindustrins och massabrukens miljöpåverkan. Vi kan skogen, från den djupaste miljöforskning till frågor som industriell symbios, BECCS och digitalisering för ett effektivt och hållbart skogsbruk.

Skog och träd

Livscykelanalys av skogsbruket – Mistra Digital forest

IVL deltar i programmet Mistra Digital Forest som leds av Skogsindustrierna. Programmet är inriktat på digitalisering för effektivare skogsbruk och IVL bidrar med vidareutveckling av metoder för livscykelanalyser och hållbarhetbedömningar för biobaserade produkter.

En kvinna i skogen och tittar upp i himlen

Med skogen som provtagare

Sveriges landareal täcks till nästan 70 procent av skog – och den växer som aldrig förr. Vad hände med försurningsproblemet och hur mår skogen egentligen? I trettio år har IVL Svenska Miljöinstitutet mätt nedfall av luftföroreningar till den svenska skogen genom det regionala miljöövervakningsprogrammet Krondroppsnätet.

Tjänster vi erbjuder dig inom skogsindustrin

Forskning inom skogsindustrin

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.