Kemiindustrin

Som oberoende forskningsinstitut navigerar vi kemiindustrin mot säkra, cirkulära och miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar.

Ökad konkurrenskraft med grön kemiindustri

Värdekedjan för många kemikalier är komplex – från tillverkning till användning i industriella processer och produkter och, allt för ofta, dess yttersta miljöpåverkan. IVL främjar utvecklingen av en grön kemiindustri, som samtidigt stärker Sveriges konkurrenskraft med innovativa material och kemikalier.

En man i labbet

Mistra SafeChem arbetar för en grön, säker och hållbar kemiindustri

Målet för forskningsprogrammet Mistra SafeChem, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, är att främja en hållbar kemiindustri och minska risken för både människor och miljö att exponeras för farliga ämnen. Förhoppningen är att detta ska bli basen för en permanent forskningsplattform inom grön kemi.

Miljöbedömningsmodell för läkemedel
kan styra mot grönare alternativ

I samarbete med läkemedelsindustriföreningen Lif har IVL under flera år arbetat med att ta fram en modell för miljöbedömning av läkemedel som man hoppas ska bli vägledande. 2020 togs nästa steg i arbetet och en rapport publicerades som visar hur olika aktörer kan använda modellen för att driva på miljöförbättringar.

Tjänster vi erbjuder dig inom kemiindustrin

Forskning inom kemikalier

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in din mejladress och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.